Μαθήματα

Μαθήματα Γυμνασίου

«ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» ΚΑΙ «ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ» ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ «ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ ? ΕΙΝΑΙ»

Κατηγορία: Μαθήματα

Στην  Γ ΄ γυμνασίου διδάσκεται το μάθημα «Ευριπίδη Ελένη», μια τραγωδία που κεντρικό άξονα , μοτίβο και σημείο αναφοράς έχει την αντίθεση ανάμεσα στο «ε?ναι και το φαίνεσθαι». Η αντίθεση αυτή συνέχει  το έργο με όλες τις επακόλουθες και συμπληρωματικές αντιθέσεις . Ο Ευριπίδης συνηθίζει να τονίζει την αντίθεση μεταξύ αυτού που φαίνεται και αυτού που είναι, μεταξύ των πραγματικών φίλων και αυτών που διατείνονται ότι είναι φίλοι, μεταξύ της «ετικέτας» που δίνεται στους ανθρώπους και της πραγματικής τους φύσης. Ψευδαίσθηση και πραγματικότητα, φύση και απλή σύμβαση, αυτά τα ζεύγη όρων αγαπητών στους σοφιστές, επανέρχονται συνεχώς στο έργο του. Ο Ευριπίδης επέλεξε να δομήσει μια ολόκληρη τραγωδία πάνω σε μια κατάσταση διαστρεβλωμένη ήδη από την αρχή: ο τρωικός πόλεμος θα γινόταν όχι πια εξαιτίας της Ελένης αλλά εξαιτίας ενός ειδώλου της Ελένης, φανταστικού και παραπλανητικού.

 

Διαβάστε περισσότερα: «ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» ΚΑΙ «ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ» ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ «ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ ? ΕΙΝΑΙ»

Ευριπίδη Ελένη, Β΄επεισόδιο

Κατηγορία: Αρχαία Ελληνικά Μετάφραση

                         

Ποιος είπε ότι τα αρχαία ελληνικά είναι βαρετά και δεν αφήνουν περιθώριο δημιουργικότητας;Οι μαθητές της Γ΄τάξης έρχονται με τις πρωτότυπες εργασίες τους να αποδείξουν το αντίθετο ακριβώς.

Μπορείτε να δείτε τις εργασίες ποε αφορουν στο Β΄επεισόδιο της Ελένης του Ευριπίδη εδώ

Υποκατηγορίες