Τμήματα Ένταξης Σχολείου

Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης

Κατηγορία: Τμήματα Ένταξης Σχολείου

Στο Γυμνάσιο Νεάπολης κατά το σχολικό έτος 2014-2015 υλοποιείται  "Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες

Στο Γυμνάσιο Νεάπολης κατά το σχολικό έτος 2014-2015 υλοποιείται  

"Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"

Δείτε το αρχείο εδώ: