Υπεύθυνοι Τμημάτων Σχολείου

Υπεύθυνοι Τμημάτων

Κατηγορία: Υπεύθυνοι Τμημάτων Σχολείου
Τμήμα  Α1 Μαστοράκη Καλλιόπη
Τμήμα  Α2 Δραγανίδου Θεοδούλη 
Τμήμα  Α3 Τζομπανάκη Γεωργία 
Τμήμα  Β1 Σφούνης Αντώνιος
Τμήμα  Β2 Μηναδάκη Ελένη
Τμήμα  Β3 Αποστολάκη Σοφία
Τμήμα  Γ1 Σηφαντωνάκη Καλλιόπη
Τμήμα  Γ2 Παπακαλούση Μαρία
Τμήμα  Γ3 Γαλανάκη Κατερίνα